fbpx

Usunięcie migdałka gardłowego To operacja przeprowadzana głownie u dzieci. Polega na usunięciu przerośniętej tkanki chłonnej z części nosowej gardła w celu poprawienia drożności nosa, odblokowaniu trąbek słuchowych i zmniejszenia podatności na infekcje górnych dróg oddechowych. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

 

 

 

Szanowny pacjencie, każdy zabieg chirurgiczny ( operacja ) może wiązać się:

– z następstwami, które są wynikiem choroby lub leczenia ( mogą wystąpić na każdym etapie diagnostyki i leczenia )

– z powikłaniami, które choć nie są wynikiem błędu to są zdarzeniami niepożądanymi (występują z różną częstością)

Po zabiegu adenotomii mogą wystąpić następujące następstwa lub powikłania:

Częste lecz nie groźne:

– Krwawienie wczesne z nosa i z gardła (w 1 dobie) wymagające założenia tamponady nosa lub nosogardła ( tamponada tylna ) albo ponownej operacji ( readenotomii)

– Krwawienie późne

– Odma na szyi i twarzy

– Skaleczenie wału środkowego

– Zapalenie ucha środkowego

– Zmiana barwy głosu, zazwyczaj o charakterze przejściowym

– Pojawić się może ponowny odrost migdałka

Rzadkie, dużo poważniejsze

– Skaleczenie powięzi przedkręgowej z sztywnością karku i podrażnieniem kręgosłupa

– Przedostanie się pokarmów, zwłaszcza płynów do nosa

– Nosowanie otwarte

– Niedrożność nosa z powodu zrostów w nosogardle

Wymieniono większość następstw i powikłań, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisywanych w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu pacjenta. Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami należy się zgłaszać do lekarza prowadzącego.

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt