fbpx

Obrazem aktywności bioelektrycznej mózgu jest fala. Fala ta opisana jest za pomocą 2 parametrów: częstotliwości oraz amplitudy. Aktywność mózgu, inaczej stany psychiczne są związane z wytwarzaniem przez mózg fal o różnych częstotliwościach, w różnym nasileniu. Amplituda charakteryzuje tę aktywność. Im wyższa amplituda tym więcej połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi wytwarzającymi daną częstotliwość fali.

Metodą służącą do badania bioelektrycznej czynności jest elektroencefalografia (EEG). EEG ma najdłuższą ze wszystkich technik badania mózgu historię zastosowań klinicznych. Jest również metodą całkowicie nieinwazyjną.

W treningach EEG Biofeedback wykorzystuje się uproszczony graficznie obraz EEG. W obrazie tym pojedyncza fala składa się z fal o różnej częstotliwości. Każde z wyróżnionych 6 pasm częstotliwości (Tabela 1) analizuje się oddzielnie.


PRZED TERAPIĄ

Znany jest więc obraz fal u osoby sprawnej intelektualnie, dobrze radzącej sobie z trudnymi sytuacjami oraz kontrolującej emocje, nie mającej trudności ze snem. Obraz aktywności u osób z problemami jest zaburzony. Część fal może mieć zbyt wysoką amplitudę, inne zbyt niską.

Przed rozpoczęciem terapii EEG biofeedback ważne jest, aby być odpowiednio przygotowanym.

Włosy

Jako, że elektrody są przymocowywane na głowie, to należy zadbać o to, aby przewodnictwo było jak najlepsze.

Wskazówki:

włosy powinny być bez jakichkolwiek środków fryzjerskich tj. żel, spray, pianka.

Stan umysłu

Elektrody rejestrują czynność bioelektryczną mózgu, dlatego też przed treningiem zaleca się nie zażywać substancji, które mogą na tą czynność wpływać.

Wskazówki:

 • przed treningiem zaleca się nie palić papierosów, nie pić kawy, coca coli, nie używać żadnych innych substancji psychoaktywnych
 • na terapię przyjść wyspanym, wypoczętym, najlepiej też zrelaksowanym.

Badania zalecane przed rozpoczęciem treningu:

 • Badanie neurologiczne (u pacjentów z problemami neurologicznymi)
 • Badanie EEG zgodnie z zaleceniem neurologa.

 PIERWSZE SPOTKANIE

Pierwsze spotkanie zawiera następujące elementy:

 • wywiad (rozmowę z klientem)
 • badanie diagnostyczne (pomiar amplitudy fal wszystkich częstotliwości z wybranych obszarów czaszki)
 • wybranie odpowiedniego treningu

 Wywiad

Osoba prowadząca wywiad, pyta o to czy klient:

 • zażywa lub zażywał leki
 • czy choruje lub przebył choroby
 • jaka jest motywacja klienta, to znaczy dlaczego zdecydował się przyjść na terapię/trening.

 Terapia EEG biofeedback jest zalecana zarówno dla osób zdrowych jak i chorych, dlatego też motywacja klienta do trenowania może być różna i w zależności od tego, co klient chciałby osiągnąć ustala się odpowiedni protokół (trening).

Badanie diagnostyczne

Klient wybiera wygodną dla siebie pozycję. Osoba prowadząca trening odnajduje odpowiednie obszary na czaszce. Następnie stara się zmniejszyć opór skóry, by przewodnictwo było jak najlepsze. W tym celu przeczyszcza skórę spirytusem salicylowym oraz pastą ścierną. Następnie na elektrody nakłada się specjalną pastę, która ma za zadanie polepszyć przewodnictwo, jak również przymocować elektrody do czaszki klienta. Na końcu elektrody umieszczane są na głowie (elektrody czynne) oraz na uszach (elektrody odniesienia).

Rejestracja fal wygląda następująco:

 • badany siedzi nieruchomo i obserwuje pusty ekran (bądź dowolnie wybrany przez siebie punkt)
 • rejestracja od 1-2 minut przy oczach otwartych
 • rejestracja od 1-2 minuty przy oczach zamkniętych.

Wybranie odpowiedniego treningu

Przy wyborze protokołu (rodzaju treningu) bierze się pod uwagę informacje zebrane od klienta podczas wywiadu oraz obraz zapisu czynności fal.

Te fale, które wytwarzane są na zbyt niskim poziomie wzmacnia się i odwrotnie, ta aktywność, która jest na zbyt wysokim poziomie jest hamowana. Wzmacnianie fal polega na tym, że podczas terapii EEG Biofeedback prowadzący stara się „nauczyć” mózg wyższej aktywności, a dzieje się to poprzez zmuszenie do wytworzenia nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi lub też zmuszenie do aktywności tych już istniejących. Podczas hamowania natomiast wygasza się nadmiar połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi.

Pasma wzmacniane: Beta 1, SMR oraz Alfa

Pasma hamowane: Beta, Beta 2, Alfa, Delta.

Najczęściej stosowane treningi:

1. Trening wysokich częstotliwości SMR-Beta 1

Trening Beta 1

Trening ten ma na celu zwiększenie aktywności oraz poprawę funkcji poznawczych.

Trening SMR

Trening ten stosuje się w stanach ze zwiększonym wzbudzeniem, przy objawach lęku, podwyższonej wrażliwości na stres.

2. Trening niskich częstotliwości Alfa-Theta

Celem jest przejściowy stan relaksacji, oczekiwanej twórczości, wyrównanie zaburzeń nastroju.

 

REJESTRACJA

 • tel. +48 793 138 757
 • tel. +48 91 307 80 29
Rejestracja telefoniczna w godzinach:
od poniedziałku do piątku między 9 a 18
w soboty między 9 a 14

E -mail: info@olimedica.pl

CENNIK

CENNIK
EEG BIOFEEDBACKCENA (PLN)CZAS (min)
Konsultacja, prezentacja metody50
30
Badanie wstępne:  wywiad, trening diagnostyczny, analiza wyników badań 10045
Trening  EEG-Biofeedback100
60
Opis analizy wyników badań100

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt