fbpx

Trening EEG dla dzieci

DZIECI I MŁODZIEŻ

Obecny program szkolny jest dużym obciążeniem dla każdego dziecka, dodatkowo pojawiają się coraz częściej objawy przemęczenia i przewlekłego stresu u dzieci z powodu nadmiaru zajęć pozaszkolnych. Często bywa to przyczyną braku motywacji do nauki, a nawet frustracji i postępującej za nią agresji czy autoagresji u dziecka. Dzieciństwo dla człowieka – to unikalny okres rozwoju wszystkich psychicznych funkcji, mechanizmów mowy, myślenia, pamięci, emocji, mechanizmów kontroli, ruchów dowolnych, za które są odpowiedzialne wyższe struktury mózgu. Peter S. Ericsson ze Szwecji i Fred H. Gage z USA dowiedli w swoich opracowaniach naukowych, że tworzenie się nowych neuronów w mózgu jest możliwe tylko wtedy, gdy umysł jest stymulowany. Potwierdzone zostały więc obserwacje wykazujące, że pamięć i zdolności umysłowe można trenować. Neurofeedback – metoda wykorzystująca plastyczność mózgu doskonale sprawdza się w diagnozowaniu i stymulacji rozwoju dzieci już od 4 roku życia. Trening pomoże Twojemu „szkrabowi” radzić sobie z emocjami oraz stresem, uświadamiając jednocześnie jakie ma możliwości. Treningi bowiem wycisza i relaksuje przy równoczesnej aktywacji procesów myślowych. Dzięki zastosowaniu tej metody możesz pomóc swojemu dziecku w sferze psychiki i przygotowania do nauki. Sprawisz, że będzie szybciej się uczyło, zapamiętywało i kojarzyło. Wskazane szczególnie przed rozpoczęciem edukacji w szkołach, przedszkolach.

EEG-biofeedback jest szczególnie polecany dzieciom i młodzieży mających problemy z powodu:

 • zaburzeń koncentracji uwagi, również ADHD czy ADD
 • agresji i zachowań buntowniczych
 • braku motywacji do nauki, problemów z samodyscypliną
 • dysleksji, dysgrafii czy dyskalkulii
 • obniżonej sprawności intelektualnej
 • wysokiej podatności na stres
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń rytmu snu i czuwania
 • padaczki
 • zaburzeń rozwoju mowy
 • mózgowego porażenia dziecięcego

Metoda biofeedback jest przeznaczona również dla dzieci i młodzieży zdrowej, gdzie ważne są takie czynniki jak pamięć i koncentracja uwagi np. dla dzieci trenujących różne dyscypliny sportowe czy uczące się gry na instrumencie.

UCZNIOWIE I STUDENCI

Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagają w zwiększeniu możliwości umysłu. Poprawiają: kondycję psychiczną i fizyczną szybkość zapamiętywania, uczenia się, przypominania sobie materiału. Treningi są szczególnie przydatne:

 • na początku roku szkolnego, akademickiego
 • przed egzaminami, maturą
 • dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki)

SZYBSZA NAUKA LEPSZA KONCENTRACJA

Najwydajniejszą pracę mózgu gwarantuje harmonijne współdziałanie półkul połączonych ciałem modzelowatym – twierdzą naukowcy. Lewej – odpowiadającej za funkcje językowe, racjonalną analizę informacji napływających z zewnątrz, zdolności matematyczne i rozumienie pojęć – oraz prawej – mniej analitycznej, operującej wyobrażeniami, twórczej i odpowiedzialnej za zdolności artystyczne. Ich współpracę można doskonale zaobserwować podczas słuchania piosenek. Lewa przyswaja sobie słowa, prawa – muzykę. Dlatego melodie tak łatwo wpadają w ucho, a tekst szybko daje się zapamiętać

Neurofeedback jako metoda ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu wpływa na lepszą współpracę obu półkul mózgowych. Treningi Neurofeedback skutecznie pomagają w zwiększeniu możliwości umysłu, poprawiają pamięć oraz koncentrację. Przyswajanie dużych partii materiału odbywa się szybciej i na dłużej pozostaje on w pamięci.

Terapia neurofeedback pozwala na zwiększenie szybkości myślenia, kreatywności i pamięci nawet o 25-30%.

CENNIK

CENNIK
EEG BIOFEEDBACKCENA (PLN)CZAS (min)
Konsultacja, prezentacja metody50
30
Badanie wstępne:  wywiad, trening diagnostyczny, analiza wyników badań 10045
Trening  EEG-Biofeedback100
60
Opis analizy wyników badań100

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt