fbpx 9510

Rehabilitant Dariusz Kołodziej – absolwent Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Szczecinie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu fizjoterapii oraz usprawniania leczniczego, np. terapia manualna wg Kaltenborn-Evjenth, Metoda PNF, Mc Kenzie, Kinesiotaping, Spastyczność z zastosowaniem metody PNF i NDT Bobath, Terapia Manualna w modelu Holistycznym, Terapia tkanek miękkich, Nordic Walking, Stabilizacja centralna i obwodowa, Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a. Szczególny nacisk kładzie na diagnozowanie problemu i indywidualną pracę z pacjentem. Wieloletnie doświadczenie pozwala na pracę indywidualną oraz kierowanie zespołem fizjoterapeutów.

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt