fbpx

Testy antygenowe

Choroba wywoływana koronawirusem (COVID-19) jest chorobą zakaźną powodowaną przez nowo odkryty koronawirus nazwany koronawirusem 2 zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym z niesegmentowanym genomem o dodatnio spolaryzowanym RNA. Rozprzestrzenia się na drodze transmisji międzyludzkiej poprzez kropelki lub kontakt bezpośredni. Oceniono, że zakażenie posiada średni okres inkubacji 6.4 dni, a podstawowy wskaźnik replikacji wynosi 2.24-3.58.

U pacjentów z zapaleniem płuc spowodowanym SARS-CoV-2 najbardziej powszechnym objawem jest gorączka, a potem kaszel. Główne testy IVD stosowane do wykrywania COVID-19 wykorzystują reakcję łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (RT-PCR), która trwa kilka godzin. Testy na antygen odegrają kluczową rolę w walce przeciwko COVID-19.

TESTY ABBOTT

Test COVID-19 ANTYGEN to szybki immunochromatograficzny test do jakościowego wykrywania określonych antygenów SARS-CoV-2, obecnych w ludzkiej nosogardzieli i w gardle. Ten test jest przeznaczony do profesjonalnej diagnostyki in vitro i ma na celu pomóc we wczesnej diagnostyce zakażenia COVID19. Metoda ta uznawana jest za przesiewową. Test antygenowy został uznany przez Ministra Zdrowia jako równoważny testowi PCR w przypadku objawowej choroby COVID19, gdy dostępność lub czas oczekiwania na wynik testu PCR są ograniczone.

Test dostarcza wstępne wyniki badania. Wyniki ujemne nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie mogą być stosowane jako wyłączna podstawa leczenia lub innych decyzji terapeutycznych. Wyniki ujemne muszą być połączone z obserwacjami klinicznymi, historią pacjenta i informacjami epidemiologicznymi. Jest to pierwszy i jedyny test antygenowy z rekomendacją WHO EUL przeznaczony również do badania osób bezobjawowych.

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device to nowa generacja testów antygenowych, które:

 • spełniają wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące wykrywania antygenu w diagnozie zakażenia SARS CoV-2 za pomocą szybkich testów,
 • są rekomendowane dla agend Narodów Zjednoczonych (UN) i krajów będących członkami WHO,
 • charakteryzują się wysoką czułością i swoistością (zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje),

Test produkowany przez firmę ABBOTT jest szeroko wykorzystywany w Polsce i na świecie do badania aktywnych przypadków SARS-CoV-2 i pozwala na szybkie opanowanie ogniska choroby w przedsiębiorstwie, bez potrzeby zamykania całych działów czy izolowania dużej ilości pracowników.
Rządy krajów takich jak Hiszpania, Kanada, Argentyna czy Brazylia w dużej mierze opierają diagnostykę
o test Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device.

Zasada testu Panbio™

COVID-19 Ag Rapid Test Device zawiera pasek membranowy, który jest wstępnie opłaszczony unieruchomionymi przeciwciałami przeciwko SARS-CoV-2 w obszarze linii testowej i monoklonalnymi mysimi przeciwciałami przeciwko kurzemu IgY w obszarze linii kontrolnej. Dwa rodzaje koniugatu (ludzkie IgG swoiste na koniugat ze złotem i antygenem SARS-CoV-2 i koniugat ze złotem i kurzym IgY) przepływają wzdłuż membrany chromatograficznie i reagują odpowiednio z wstępnie opłaszczonymi przeciwciałami przeciwko SARS-CoV-2 i monoklonalnymi mysimi przeciwciałami przeciwko kurzemu IgY. W przypadku wyniku dodatniego ludzkie IgG swoiste na koniugat ze złotem i antygenem SARS-CoV-2 i przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 utworzą linię testową w okienku wynikowym. Ani linia testowa ani linia kontrolna nie są widoczne w okienku wynikowym przed dodaniem próbki pacjenta. Widoczna linia kontrolna jest wymagana, aby uznać wynik testu za ważny.

Wynik testu szybkich testów na liście Komisji Europejskiej dotyczących szybkich testów antygenów COVID-19 jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich UE.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

 • Powstrzymać się co najmniej na 2 godziny przed badaniem od przyjmowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych np. krople na katar, maści czy aerozole,
 • Przed wymazem nie przepłukiwać ani nie wydmuchiwać nosa,
 • Należy być na czczo lub minimum 3 godziny po ostatnim posiłku,
 • Nie myć zębów,
 • Nie stosować płynów do płukania jamy ustnej,
 • WYKONANIE TESTU
 1. W nozdrzu pacjenta umieszczany jest koniec suchego sterylnego patyczka wymazowego.
 2. Wymazówkę umieszcza się w probówce z buforem ekstakcyjny.
 3. Wynik odczytujemy po 15 minutach.

Wszystkie niezbędne informacje dot. zaleceń w przypadku zakażenia SARS-COV2, postępowania oraz zaleceń i obostrzeń znajdują się na stronach:

 1. www.gis.gov.pl
 2. https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
 3. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Pytania i odpowiedzi.

 1. Czy musze mieć skierowanie na test? Jak się do niego przygotować i gdzie mogę go wykonać?

Do wykonania testu w naszym centrum medycznym nie jest wymagane skierowanie. Test mogą zrobić osoby nieposiadające zlecenia na badanie.

Czy jeśli mój wynik testu będzie pozytywny, to zostanę poinformowany o tym?

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, pacjent zostanie poinformowany o tym. Otrzyma również informację o dalszej formie leczenia.

Co muszę zabrać ze sobą na test?

Zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL, przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu.

Jak przygotować się do testu?

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków,
 • nie pij,
 • nie żuj gumy,
 • nie płucz jamy ustnej i nosa,
 • nie myj zębów,
 • nie przyjmuj leków,
 • nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.

Ile trwa test na koronawirusa?

Pobieranie materiału do badania wraz z czynnościami administracyjnymi trwa kilka minut. Wynik    otrzymujemy w ciągu 15 minut.

Czy zrobienie testu na koronawirusa jest bolesne?

Pobieranie wymazu z nosogardzieli może być nieprzyjemne dla pacjenta, ponieważ wymazówkę trzeba wsunąć głęboko do przewodu nosowego, co może spowodować łzawienie oczu i krótkotrwały kaszel. Dopuszcza się pobranie wymazu tylnej ściany gardła lub z nozdrza przez personel medyczny.

Jak działa test?

Szybkie testy płytkowe stosuje się do wykrywania przeciwciał nowego koronawirusa SARS-CoV-2 we krwi, aby zdiagnozować zakażenie COVID-19 lub wykluczyć przypadki gorączki wywołane przez inne wirusy. Po zainfekowaniu nowym koronawirusem, organizm człowieka produkuje odpowiednie przeciwciała, aby poradzić sobie z inwazją patogenów. Najpierw pojawiają się przeciwciała IgM, a kiedy zmniejsza się ich produkcja, w ludzkim ciele rośnie obecność przeciwciał IgG.

Jak odczytać wynik testu?

Wynik testu odczytuje się na podstawie kresek widocznych na kasetce testowej.

Wynik jest negatywny, kiedy jedna kolorowa kreska pojawi się w obszarze kontrolnym C.

Wynik jest pozytywny, kiedy jedna kolorowa kreska znajduje się w obszarze kontrolnym C, a druga kolorowa kreska znajduje się w obszarze testowym

Testy przeznaczone są do użytku profesjonalnego, dlatego interpretacja wyników badania jest wykonywana przez nasz personel medyczny.

Cennik

Testy antygenowe COVID -19

BadanieCena (PLN])
Test antygenowy120
Test PCR390
Zaświadczenie w j. polskim angielskim, niemieckimw cenie testu

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.