fbpx

EEG Biofeedback

Czym jest EEG Biofeedback

EEG Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne jest metodą treningową wykorzystującą wysoko specjalistyczną aparaturę, za pomocą której umożliwia się – osobie trenowanej- wpływ na własne reakcje organizmu np. EEG (czynność bioelektryczna mózgu), GSR (reakcja skórno-galwaniczna) i in. Efekty są obrazowane za pomocą atrakcyjnej dla dzieci i dorosłych gry komputerowej, a zdobywane punkty, bodźce świetlne i dźwiękowe stanowią formę nagrody za wywoływanie pożądanej zmiany np. jeśli dziecko z ADHD lub dysleksją ma w pewnych obszarach mózgu nieprawidłową przewagę jednego zakresu fali bioelektrycznej, to trening biofeedback będzie polegał na jej wygaszaniu i za zmniejszenie jej natężenia trenujący będzie zdobywał punkty.

Technika terapeutyczna

Biofeedback jest znaną już od dawna techniką terapeutyczną, wykorzystywaną do uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, które przebiegają w sposób nieświadomy, np.: oddychanie, ciśnienie krwi, temperatura i przewodnictwo elektryczne skóry, rąk i nóg. Natomiast metoda EEG Biofeedback jest samodzielną regulacją przebiegu fal mózgowych. Szybki postęp cywilizacyjny przyczynia się do powstawania nowych silnych obciążeń układu nerwowego człowieka. Często obserwuje się obniżenie wydolności układu nerwowego albo nawet mikrouszkodzenia mózgu, których przyczyną mogą być oddziaływania czynników zewnętrznych (środowisko fizyczne i społeczne). Dlatego coraz większe znaczenie w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym przypisuje się neurotechnologii. Zaletą tej metody jest brak niepożądanych efektów ubocznych oraz możliwość prowadzenia terapii już z dziećmi młodszymi, które ukończyły 3-4 rok życia i potrafią zainteresować się prostą grą komputerową. Strona techniczna zastosowania aparatu biofeedback wygląda następująco: czujniki EEG rozmieszczone są na skórze głowy (w przypadku EEG biofeedback) lub na palcach (w przypadku GSR biofeedback) i rejestrują sygnały czynności organizmu tj. fal mózgowych, przewodnictwa elektrycznego skóry, które następnie przetwarzane są na pewien rodzaj gry wideo wyświetlanej na ekranie komputera.

Trening

Osoba poddawana treningowi biofeedback uczy się za pośrednictwem tej gry kontrolować aktywność swojego mózgu. Parametry fal mózgowych lub innych czynności organizmu odczytywane są z monitora komputera pracującego w programie obsługującym urządzenie. Biofeedback został wymyślony przez pracowników amerykańskiego NASA w celu doskonalenia zdolności psychicznych kosmonautów. W miarę doniesień naukowych o skuteczności jej zastosowania w poszczególnych zaburzeniach oraz dla rozwoju niektórych funkcji psychicznych takich jak koncentracja uwagi, umiejętność radzenia ze stresem ta forma terapii zaczęła zyskiwać zwolenników w USA, Ameryce Południowej, Europie Zachodniej. Prężnie działającym ośrodkiem neurobiofeedback w naszej części Europy jest Instytut EEG w Pradze.

EEG Biofeedback w Polsce

W Polsce jest kilkanaście ośrodków EEG-biofeedback. Są to kliniki neurologii i psychiatrii, sanatoria, ośrodki psychologiczno-pedagogiczne oraz gabinety prywatne. Terapia biofeedback nie jest refundowana przez NFZ., choć w wykazie procedur medycznych ICD-9 znajduje się pod nazwą inne formy psychoterapii. Niedawno tą formą wspomagania rozwoju młodych ludzi zainteresowało się Ministerstwo Edukacji Narodowej finansując zakup najpierw kilkunastu a później ok. 100 aparatów do EEG biofeedback dla poradni psychologiczno- pedagogicznych. Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (U.S. Department of Health and Human Services), w opublikowanych w 2000 roku dokumentach na temat zastosowania w leczeniu aparatu EEG Neurobiofeedback wymienia: zaburzenia koncentracji uwagi z/bez nadpobudliwości (ADHD/ADD), zaburzenia snu, rozwojowe wady wymowy, epilepsję, podwyższone napięcia mięśniowe, stres i zaburzenia z nim związane np. zespół stresu pourazowego PTSD migreny, naczynioruchowe bóle głowy, alkoholizm, stereotypie ruchowe, tiki specyficzne problemy w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Trening EEG Biofeedback - podstawowe informacje

Klient wybiera wygodną dla siebie pozycję. Osoba prowadząca trening odnajduje odpowiednie obszary na czaszce. Następnie stara się zmniejszyć opór skóry, by przewodnictwo było jak najlepsze. W tym celu przeczyszcza skórę spirytusem salicylowym oraz pastą ścierną. Następnie na elektrody nakłada się specjalną pastę, która ma za zadanie polepszyć przewodnictwo, jak również przymocować elektrody do czaszki klienta. Na końcu elektrody umieszczane są na głowie (elektrody czynne) oraz na uszach (elektrody odniesienia). Czytaj więcej…

Oferta

Trening EEG Biofeedback dla dzieci

Trening pomoże Twojemu „szkrabowi” radzić sobie z emocjami oraz stresem, uświadamiając jednocześnie jakie ma możliwości. Treningi bowiem wycisza i relaksuje przy równoczesnej aktywacji procesów myślowych. Dzięki zastosowaniu tej metody możesz pomóc swojemu dziecku w sferze psychiki i przygotowania do nauki. Sprawisz, że będzie szybciej się uczyło, zapamiętywało i kojarzyło. Wskazane szczególnie przed rozpoczęciem edukacji w szkołach, przedszkolach. Czytaj więcej…

Trening EEG Biofeedback dla zestresowanych i przemęczonych

Metoda EEG Biofeedback ma za zadanie znoszenie oznak przewlekłego stresu i zmęczenia, wpływa na powstawanie dopaminy i serotoniny – neuroprzekaźników odpowiedzialnych za dobry nastrój, zadowolenie i motywację.Badania wskazują, że aż 90% osób które przeszły trening EEG biofeedback odczuwa wyraźną poprawę jakości swojego życia już po 10 treningach. Czytaj więcej…

Trening EEG Biofeedback dla sportowców

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych wymaga dobrze rozwiniętych umiejętności koncentracji uwagi i radzenia sobie ze stresem trwającym podczas zawodów, jak i podczas zwyczajnych treningów. Metoda EEG biofeedback jest znana i często stosowana wśród znanych sportowców na całym świecie. Korzystającym z treningu EEG biofeedback jest między innymi nasz były polski skoczek Adam Małysz, stosują go również duże kluby sportowe – jak np. AC Milan. Czytaj więcej…

Trening EEG Biofeedback dla osób dojrzałych

Obecnie na całym świecie realizuje się programy mające na celu poprawienie i utrzymanie w lepszej kondycji psychicznej i fizycznej osób starszych. Ponieważ społeczeństwo ulega przemianom większą wagę przywiązuje się do osób w wieku dojrzałym. Stosowane metody mają wpływ na utrzymanie w dobrej formie pracy mózgu i układu nerwowego. Ważne by wiedzieć, że im wcześniej zostanie wprowadzony trening – tym lepsze rezultaty są widoczne w codziennym funkcjonowaniu. Czytaj więcej…

Artykuły tematyczne

Nasi specjaliści

Izabela Żmudzińska
Izabela Żmudzińska
Absolwentka studiów psychologicznych. Ukończyła również studia podyplomowe z neuropsychologii i psychologii transportu na SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe z dietetyki na Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń min. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie ukończyła kurs Terapii RTZ, w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON w Milanówku ukończyła kurs terapii EEG Biofeedback I i II stopnia

Cennik

Usługa Biofeedback
EEG BIOFEEDBACKCENA (PLN)CZAS (min)
Konsultacja, prezentacja metody50
30
Badanie wstępne:  wywiad, trening diagnostyczny, analiza wyników badań 10045
Trening  EEG-Biofeedback100
60
Opis analizy wyników badań100

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie.