Nowość w Olimedica- EEG Biofeedback

Nowość w Olimedica- EEG Biofeedback

Czym jest EEG Biofeedback?

To nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu!
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Jak wygląda trening EEG Biofeedback?

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. 

Komu polecany jest trening EEG Biofeedback?

Osobom zdrowym chcącym poprawić efektywność pracy mózgu: 

 • uczniom
 • studentom
 • dziennikarzom
 • sportowcom
 • artystom
 • naukowcom
 • menadżerom
 • kadrze kierowniczej

Osobom z zaburzeniami (wybrane jednostki chorobowe):

 • ADD
 • ADHD
 • autyzm
 • agresja
 • anoreksja
 • bulimia
 • nerwice
 • psychozy
 • choroba Parkinsona
 • stres
 • uzależnienia
 • zaburzenia snu, pamięci, mowy
oraz wiele innych.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

Więcej informacji- zapraszamy tutaj: https://olimedica.pl/biofeedback/