Biofeedback

BIOFEEDBACK

Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne jest metodą treningową wykorzystującą wysoko specjalistyczną aparaturę, za pomocą której umożliwia się – osobie trenowanej- wpływ na własne reakcje organizmu np. EEG (czynność bioelektryczna mózgu), GSR (reakcja skórno-galwaniczna) i in. Efekty są obrazowane za pomocą atrakcyjnej dla dzieci i dorosłych gry komputerowej, a zdobywane punkty, bodźce świetlne i dźwiękowe stanowią formę nagrody za wywoływanie pożądanej zmiany np. jeśli dziecko z ADHD lub dysleksją ma w pewnych obszarach mózgu nieprawidłową przewagę jednego zakresu fali bioelektrycznej, to trening biofeedback będzie polegał na jej wygaszaniu i za zmniejszenie jej natężenia trenujący będzie zdobywał punkty.

 

 

TECHNIKA TERAPEUTYCZNA

Biofeedback jest znaną już od dawna techniką terapeutyczną, wykorzystywaną do uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, które przebiegają w sposób nieświadomy, np.: oddychanie, ciśnienie krwi, temperatura i przewodnictwo elektryczne skóry, rąk i nóg. Natomiast metoda EEG Biofeedback jest samodzielną regulacją przebiegu fal mózgowych. Szybki postęp cywilizacyjny przyczynia się do powstawania nowych silnych obciążeń układu nerwowego człowieka. Często obserwuje się obniżenie wydolności układu nerwowego albo nawet mikrouszkodzenia mózgu, których przyczyną mogą być oddziaływania czynników zewnętrznych (środowisko fizyczne i społeczne). Dlatego coraz większe znaczenie w postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym przypisuje się neurotechnologii. Zaletą tej metody jest brak niepożądanych efektów ubocznych oraz możliwość prowadzenia terapii już z dziećmi młodszymi, które ukończyły 3-4 rok życia i potrafią zainteresować się prostą grą komputerową. Strona techniczna zastosowania aparatu biofeedback wygląda następująco: czujniki EEG rozmieszczone są na skórze głowy (w przypadku EEG biofeedback) lub na palcach (w przypadku GSR biofeedback) i rejestrują sygnały czynności organizmu tj. fal mózgowych, przewodnictwa elektrycznego skóry, które następnie przetwarzane są na pewien rodzaj gry wideo wyświetlanej
na ekranie komputera.

TRENING

Osoba poddawana treningowi biofeedback uczy się za pośrednictwem tej gry kontrolować aktywność swojego mózgu. Parametry fal mózgowych lub innych czynności organizmu odczytywane są z monitora komputera pracującego w programie obsługującym urządzenie. Biofeedback został wymyślony przez pracowników amerykańskiego NASA w celu doskonalenia zdolności psychicznych kosmonautów. W miarę doniesień naukowych o skuteczności jej zastosowania w poszczególnych zaburzeniach oraz dla rozwoju niektórych funkcji psychicznych takich jak koncentracja uwagi, umiejętność radzenia ze stresem ta forma terapii zaczęła zyskiwać zwolenników w USA, Ameryce Południowej, Europie Zachodniej. Prężnie działającym ośrodkiem neurobiofeedback w naszej części Europy jest Instytut EEG w Pradze.

BIOFEEDBACK W POLSCE

W Polsce jest kilkanaście ośrodków EEG-biofeedback. Są to kliniki neurologii i psychiatrii, sanatoria, ośrodki psychologiczno-pedagogiczne oraz gabinety prywatne. Terapia biofeedback nie jest refundowana przez NFZ., choć w wykazie procedur medycznych ICD-9 znajduje się pod nazwą inne formy psychoterapii. Niedawno tą formą wspomagania rozwoju młodych ludzi zainteresowało się Ministerstwo Edukacji Narodowej finansując zakup najpierw kilkunastu a później ok. 100 aparatów do EEG biofeedback dla poradni psychologiczno- pedagogicznych. Ministerstwo Zdrowia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (U.S. Department of Health and Human Services), w opublikowanych w 2000 roku dokumentach na temat zastosowania w leczeniu aparatu EEG Neurobiofeedback wymienia: zaburzenia koncentracji uwagi z/bez nadpobudliwości (ADHD/ADD), zaburzenia snu, rozwojowe wady wymowy, epilepsję, podwyższone napięcia mięśniowe, stres i zaburzenia z nim związane np. zespół stresu pourazowego PTSD migreny, naczynioruchowe bóle głowy, alkoholizm, stereotypie ruchowe, tiki specyficzne problemy w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

 

REJESTRACJA

  • tel. +48 793 138 757
  • tel. +48 91 307 80 29


Rejestracja telefoniczna w godzinach:
od poniedziałku do piątku między 9 a 18
w soboty między 9 a 14

E -mail: info@olimedica.pl

 

CENNIK

CENNIK
Usługa BiofeedbackCENA (PLN)
Konsultacja, prezentacja metody50 zł/30 min.
Badanie wstępne:  wywiad, trening diagnostyczny, analiza wyników badań 100 zł/45 min.
Trening  EEG-Biofeedback100 zł/60 min.
Opis analizy wyników badań100 zł

 

 

 

 

 
Nasz adres
Centrum Medyczne Olimedica
CHR Kupiec I piętro
ul. Krzywoustego 9-10
70-250 Szczecin
Rejestracja
pon. - pt. od 9 do 19
sob. od 8 do 12
+48 91 307 80 29
+48 793 138 757
info@olimedica.pl

Znajdź nas
facebook   google plus   You Tube   twitter   instagram
Copyrights © 2015-2018 Centrum Medyczne Olimedica. All rights reserved