fbpx

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!

Informacje dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że umówiona godzina świadczenia usług  jest godziną planowaną, która z uwagi na specyfikę pracy placówki, obsługi pacjentów, jak i charakter pracy lekarzy może ulec  zmianie.

 

Konsultacje

Przed planowaną wizytą zgłosić się  do rejestracji w celu założenia karty/ wypełnienia dokumentacji.

Prosimy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą jeden z poniższych dokumentów:

 • dowód osobisty/paszport, kartę pobytu, legitymację szkolną lub studencką, książeczkę zdrowia dziecka
 • NIP zakładu pracy (jeśli będzie konieczne wystawienie zwolnienia lekarskiego)
 • dotychczasową dokumentację medyczną, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, USG i inne)

W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta, zastrzegamy sobie prawo niewykonania usługi medycznej. Sprawdzanie tożsamości Pacjenta przy wykonaniu usług medycznych jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dokumentacji medycznej, Ustawą o ochronie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że podane godziny przyjęć są orientacyjne i z przyczyn od nas niezależnych np. ze względu na złożoność przypadków medycznych mogą ulec zmianie.  Prosimy aby godzinę ustalonej wizyty traktować jako umowną. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny komfort oczekiwania.
Wierzymy w Państwa wyrozumiałość a za ewentualne opóźnienia przepraszamy. 

Zabiegi chirurgiczne

Zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego jak bardzo rutynowy i nieskomplikowany może być dla nas określony zabieg, dla naszych pacjentów jest z reguły zazwyczaj stresującym przeżyciem.W trosce o Państwa komfort prosimy o zapoznanie się z ogólnymi wytycznymi, które dotyczą przygotowania do określonego zabiegu z zakresu chirurgii jednego dnia. Mamy nadzieję, że poniższe informacje, że uwolni Państwa od wielu obaw i wątpliwości. Jeżeli pomimo tego będą Państwo mieli jakieś pytania jesteśmy gotowi odpowiedzieć na nie w każdej chwili.

Rejestracja na zabiegi odbywa się wyłącznie telefonicznie. Nie ma możliwości rejestracji on-line. W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu zabiegu prosimy o jak najwcześniejsze poinformowanie o tym naszej Rejestracji.

 

Warunki finansowe

Wycena- ostateczna cena planowanego zabiegu jest ustalana indywidualnie podczas konsultacji. Uzgodniona podczas konsultacji cena obejmuje zabieg wraz z znieczuleniem, wszelkie opatrunki i odzież ochronną, kontrole pozabiegowe – zwykle dwie oraz zdjęcie szwów.

Aspekty medyczne

Podczas konsultacji kwalifikacyjnej otrzymają Państwa od lekarza specjalisty dokument pt. „Zalecenia przed zabiegiem”, precyzyjnie określający w zależności od rodzaju zabiegu wszelkie obowiązujące czynności, które należy wykonać przed zabiegiem.

Badania laboratoryjne

Prosimy by wyniki dodatkowo zleconych badań laboratoryjnych nie były starsze niż miesiąc. Wcześniejsze skonsultowanie wyników badań z lekarzem pozwoli uniknąć sytuacji, w której wykonanie zabiegu w umówionym terminie nie będzie możliwe.
Po wykonaniu badań oraz otrzymaniu wyników prosimy o przesłanie ich drogą mailową na adres: info@olimedica.pl.
Pacjentów, którym ze względu na stan zdrowia zlecona została konsultacje u innych specjalistów (np. u kardiologa, internisty czy endokrynologa) prosimy o dostarczenie ich opinii na piśmie.

Uwzględniając indywidualny charakter przygotowania Pacjenta do zabiegu przez lekarza prowadzącego, w szczególności brane są pod uwagę:

 • stan fizyczny i psychiczny Pacjenta
 • rodzaj choroby i stopień jej zaawansowania
 • stopień inwazyjności zabiegu
 • inne czynniki określane przez specjalistę.

Przed planowanym zabiegiem prosimy pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

 • dotychczasową dokumentację medyczną, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, USG i inne),
 • dowód osobisty/paszport, NIP zakładu pracy (jeśli będzie konieczne wystawienie zwolnienia lekarskiego),
 • zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B (szczepienie jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe),

W dniu zabiegu prosimy również o:

 • przyjęcie wszystkich stosowanych na stałe leków (np. leki przeciw nadciśnieniu) chyba, że zostało to ustalone inaczej na konsultacji kwalifikacyjnej.
 • pamiętamy o ewentualnym odstawieniu wskazanych przez lekarza leków.
 • przyjęcie dodatkowych leków zleconych podczas konsultacji kwalifikacyjnej
 • nie używać aspiryny i leków zawierających kwas acetylosalicylowy oraz ibuprofen ponieważ zakłócają krzepliwość krwi,
 • bezpośrednio przed zabiegiem nie należy przyjmować dużych dawek witaminy E, 
 • należy zaprzestać palenia papierosów lub znacznie je ograniczyć,
 • 4 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zmniejszające krzepliwość krwi jak np. Acard, Polocard,
 • 3 godziny przez zabiegiem należy być na czczo – nic nie jeść i nic nie pić,
 • 2 godz. przed zabiegiem można zażyć 2 tabletki Paracetamolu (1 gram)
 • ubranie się w wygodne, luźne ubranie i buty na płaskim obcasie (zalecane jest unikanie garderoby zakładanej przez głowę)
 • usunięcie makijażu- jeśli zabieg ma dotyczyć twarzy
 • pozostawienie biżuterii w domu
 • unikanie pośpiechu i nerwowych sytuacji

UWAGA! Osoby, u których planowany jest zabieg w sedacji:

 • Prosimy nie pić alkoholu przez co najmniej 3 dni przed znieczuleniem. Wiele leków stosowanych do znieczulenia ma szereg niekorzystnych interakcji nawet z niewielkimi dawkami alkoholu
 • Prosimy nie palić przez co najmniej 24 godziny przed zabiegiem.
 • Powrót do domu i spędzenie w nim pierwszej nocy po zabiegu jest możliwy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

UWAGA!  Zabieg nie może być przeprowadzony w szczególności w następujących przypadkach:

 • obecności ognisk czynnego zakażenia w organizmie np. przeziębiania, opryszczki, zmian okołozębowych
 • zaostrzenia lub rozchwiania przewlekłych chorób ogólnoustrojowych np. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy
 • nadczynności lub niedoczynności tarczycy, chorób nerek lub wątroby
 • przyjmowania na stałe leków zaburzających krzepliwość krwi (Aspiryna, Acard, Polopiryna, Acenokumarol, Sintrom, Vit. E i inne)
 • nieprawidłowych wyników zleconych badań lub ich braku
 • u kobiet w ciąży oraz u kobiet tuż przed lub w trakcie trwania
 • miesiączki
 • nieuregulowanie spraw finansowych przed zabiegiem.

W trosce o Państwa zdrowie, bardzo istotne jest poinformowanie lekarza prowadzącego lub rejestracji Centrum, jeżeli w okresie przed planowanym zabiegiem nastąpi:

 • nagłe pogorszenie stanu zdrowia,
 • choroba infekcyjna
 • ciąża

UWAGA! Do zabiegu w miejscowym znieczuleniu należy zgłosić się na czczo to znaczy należy pozostać co najmniej przez 5 godzin bez jedzenia i picia

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół medyczny, przyjazny personel, a także nowoczesny sprzęt i estetyczne wnętrze zapewnią Państwu najwyższy komfort i jakość leczenia.

Regulamin do pobrania 

 

REGULAMIN KONKURSU AKCJA STOP CHRAPANIU

REGULAMIN KONKURSU AKCJA STOP CHRAPANIU
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs  na platformie Facebook organizowany jest przez jest Olimedica Izabela
Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze
identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej
„Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody głównej (dalej jako: "Nagroda główna") oraz nagród dodatkowych
jest Organizator.
3. Konkurs trwa w okresie od 20.11.2023r. do 27.11.2023r.
4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym
dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Konkurs nie jest tworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.
7. Konkurs prowadzony jest na stronie www. (zwanej dalej: Fanpage).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 1
(słownie: jednego) laureata nagrody głównej oraz 2 (dwóch) laureatów nagród dodatkowych
(zwani dalej "Laureatami").

II. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która
poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub
Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,
4) posiada aktywne konto w serwisie Facebook.com,
5) oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Facebooka;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku
negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków,
względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na
którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej
osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie
dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
III. Zasady Konkursu
1. Należy napisać dlaczego to właśnie Pan/Pani miałaby wygrać voucher na usługi do
wykorzystania w CM Olimedica
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem,
że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana
przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej "Komisją
Konkursową"). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a)nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)wyłonienie laureatów na podstawie zliczonej liczby komentarzy
c)rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
4. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: post konkursowy) na
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/OliMedicaCentrumMedyczne
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu
Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/OliMedicaCentrumMedyczne

7. O przyznaniu Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych Laureaci zostaną powiadomieni
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebook w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zakończenia Konkursu.
8. Warunkiem odebrania przez Laureata nagrody jest przesłanie w ciągu dwóch dni
roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage
https://www.facebook.com/OliMedicaCentrumMedyczne wiadomości prywatnej z
następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy.
9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej lub przekroczenie
dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę
przez Uczestnika prawa do nagrody.
10. Utrata prawa do nagrody powoduje jej przejście na kolejną osobę wskazaną przez
Komisję.
IV. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe
1. Nagrodą główną dla Uczestnika konkursu jest:
1) voucher o wartości: 500zł (słownie: pięćset złotych) uprawniający Laureata do
wykorzystania na zabieg na chrapanie w terminie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w
konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
2. Nagrody dodatkowe
II miejsce
1) voucher o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) uprawniający Laureata do
skorzystania z następujących usług: wypożyczenie sprzętu do diagnostyki bezdechu i
chrapania w Olimedica Centrum Medyczne do wykorzystania w okresie 30 dni od uzyskania
tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
III miejsce
1) voucher o wartości 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) uprawniający Laureata
do skorzystania z następujących usług: Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna
wykonywana w Olimedica Centrum Medyczne do wykorzystania w okresie 30 dni od
uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz
przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od

nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz
złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagroda dodatkowa nie może
przenieść praw do nich na osoby trzecie.
7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub Nagroda Dodatkowa, ma
prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody
głównej lub nagrody dodatkowej, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się
błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu ich.
V. Zakres odpowiedzialności organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących
po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do
korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w
szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie
tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami
Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili
osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebooka.

VI. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym

Uczestnikom, a także dla celów rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych i
archiwizacyjnych.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz
usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie
uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym
Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
VII. Prawa autorskie
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek
sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w
inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz
danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami.
VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni
zgłaszać
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
IX. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest
Organizator.
2.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły
wyższej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy
Kodeksu cywilnego.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje
Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której
skład jest powoływany przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i
zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach,
w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują
anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi
oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub
zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.
7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

REGULAMIN KONKURSU AKCJA STOP CHRAPANIU

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs   organizowany jest przez jest Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody głównej (dalej jako “Nagroda główna”) oraz nagród dodatkowych jest Organizator.
3. Konkurs trwa podczas wydarzenia 18.11.2023r. od godziny 10.00 do 18:00
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora.
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 1 (słownie: jednego) laureata nagrody głównej oraz 2 (dwóch) laureatów nagród dodatkowych (zwani dalej “Laureatami”).
7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej “Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
1) Należy napisać dlaczego to właśnie Pan/Pani miałaby wygrać voucher na usługi do wykorzystania w CM Olimedica
2) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko
jedną nagrodę.
3) Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej "Komisją Konkursową"). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a)nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b)wyłonienie laureatów na podstawie zliczonej liczby komentarzy
c)rozpatrywanie reklamacji Uczestników
4) Uczestnik Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, tym wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail (bądź w formie
sms) podanego przez Uczestnika w ankiecie, publikacji przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata.
5) Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na rzecz Organizatora dla jego własnych celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika adres elektroniczny bądź podany numer telefonu.

6) Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z wymagań przedstawionych powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.
III. Zasady Konkursu
1. Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Organizatora w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia , filmu , głosu wprowadzania
do pamięci komputera,
c) wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych,
d) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, filmu, głosu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
2) udziela zgody na rozpowszechnianie zdjęcia, filmu, głosu na warunkach opisanej powyżej licencji, według wyboru Organizatora także bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika.
2. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
1) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,
2)  upoważnienie Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179 do korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.
IV. Powiadomienia o wynikach Konkursu
1. Informacje o osobach wyłonionych w Konkursie, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane
zostaną na stronie oraz fan page’u Olimedica Centrum Medyczne do 20.11.2023 r. do godziny 16:00.
2. O przyznaniu Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym w ankiecie. W przypadku braku adresu e-mail powiadomienie zostanie wysłane w formie wiadomości sms na numer telefonu podany w formularzu.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Laureat utraci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Uczestnikowi.
V. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe
1. Nagrodą główną dla Uczestnika konkursu jest:
1) voucher o wartości: 1.600zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) uprawniający Laureata do wykorzystania na zabieg na chrapanie w terminie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
2. Nagrody dodatkowe
II miejsce
1) voucher o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) uprawniający Laureata do skorzystania z następujących usług:

wypożyczenie sprzętu do diagnostyki bezdechu i chrapania w Olimedica Centrum Medyczne do wykorzystania w okresie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.

III miejsce
1) voucher o wartości 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) uprawniający Laureata do skorzystania z następujących usług: Konsultacja specjalistyczna laryngologiczna wykonywana w Olimedica Centrum Medyczne do wykorzystania w okresie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
6. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagroda dodatkowa nie może przenieść praw do nich na osoby trzecie.
7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub Nagroda Dodatkowa, ma prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu ich.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika
w formularzu rejestracyjnym (bądź na podany numer telefonu), publikacji przez Organizatora na stronie oraz fan page’u imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata, a także realizacji Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.   
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.

Formy płatności

Specjalnie dla Państwa wygody wprowadziliśmy dodatkowe możliwości płatnicze za nasze usługi:

Konsultacje

 • płatność gotówką;
 • płatność kartami płatniczymi Maestro, Master-Card, Visa, Visa Electron, JBC.
 • wpłata na konto firmowe;

Zabiegi

 • płatność gotówką;
 • płatność kartami płatniczymi Maestro, Master-Card, Visa, Visa Electron, JBC;
 • wpłata na konto firmowe;
 • system ratalny Mediraty.

Dodatkowe informacje

Przy zabiegach wykonywanych w znieczuleniu miejscowym można dokonać wpłaty na konto do 4 dni roboczych przed wyznaczoną datą zabiegu  (w dniu zabiegu proszę zabrać ze sobą potwierdzenie dokonania wpłaty).

Nazwa banku ING BANK ŚLĄSKI

Nr konta Centrum Medycznego Olimedica:

04 1050 1520 1000 0092 3742 1723

Wpłaty z zagranicy :

IBAN PL : PL 04 1050 1520 1000 0092 3742 1723

SWIFT: INGBPLPW

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś!