fbpx

Niegroźne z pozoru chrapanie to często pierwszy objaw poważnej i coraz częściej spotykanej choroby – obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), który polega na powtarzającym się okresowo zatrzymaniu oddychania lub znacznym spłyceniu oddechu w trakcie snu. Choroba rozwija się w skryty i podstępny sposób, a nieleczony bezdech senny prowadzi do wielu poważnych powikłań zdrowotnych.

Bezpośrednie skutki bezdechu sennego

Bezdech senny jest przyczyną nerwowego, niespokojnego i często przerywanego snu. Organizm jest wówczas gorzej dotleniony, przez co często po przebudzeniu pojawia się ból głowy, zmęczenie i osłabienie. W ciągu dnia choremu dokuczają problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, ociężałość i senność, a nierzadko również przygnębienie.

Nadciśnienie tętnicze

Do najczęściej występujących skutków bezdechu sennego zalicza się nadciśnienie tętnicze. U osób z łagodną postacią OBS ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego w porównaniu z osobami bez bezdechu jest dwukrotnie wyższe. Umiarkowana postać bezdechu wiąże się z blisko trzykrotnie większym ryzykiem. Prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z OBS jest od dwóch do blisko trzech razy większe niż u osób niedotkniętych tą chorobą.

 

Choroba niedokrwienna serca

Obturacyjny bezdech senny to niezależny czynnik rozwoju choroby niedokrwiennej serca. U pacjentów z zaawansowaną postacią OBS występuje zwiększone ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej.

 

Zaburzenia rytmu serca

Czynnikiem zwieszającym częstość występowania zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza napadów migotania przedsionków, jest bezdech senny. U pacjentów z zaawansowaną chorobą serca OBS może wywoływać dużo poważniejsze arytmie stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia.

 

Udar mózgu i choroby układu krążenia

Choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego są powiązane z występowaniem bezdechu sennego, a wraz z nasileniem OBS wzrasta ryzyko udaru mózgu. Rokowania co do pacjentów, którzy przebyli incydent mózgowy, pogarszają się w razie współistnienia bezdechu sennego. Leczenie OBS w grupie pacjentów ze współistniejącą chorobą wieńcową zmniejsza ponad czterokrotnie ryzyko wystąpienia potencjalnie śmiertelnych powikłań, w tym udaru i zawału serca. Bezdech senny stanowi niezależny czynnik rozwoju miażdżycy, jak też przerostu lewej komory serca.

 

Choroby metaboliczne

Bardzo często obturacyjny bezdech senny jest przyczyną również innych schorzeń, takich jak otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca czy insulinooporność. Choroby te mogą prowadzić nawet do nagłej śmierci. Prawdopodobieństwo rozpoznania cukrzycy typu 2 u osób z bezdechem sennym jest wyższe nawet do 70 proc.

 

Zaburzenia potencji

Fragmentacja i zaburzenie struktury snu przyczyniają się u mężczyzn do zmniejszonego wydzielania testosteronu i obniżenia libido. U pacjentów cierpiących na OBS, których poddano terapii polegającej na ciągłym utrzymywaniu dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, obserwuje się 40 proc. poprawę w zakresie zaburzeń erekcji.

 

Zaburzenia psychiczne

Następstwem obturacyjnego bezdechu sennego, który przebiega ze znacznie nasilonymi objawami, może być nie tylko depresja, ale też nerwica. Często występują również zaburzenia emocjonalne i poznawcze.

 

Zespół Pickwicka i wypadki komunikacyjne

Osoby z obturacyjnym bezdechem sennym, które odczuwają senność w ciągu dnia, nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych ze względu na zwiększone ryzyko spowodowania wypadku komunikacyjnego. W skrajnych przypadkach bezdech senny może skutkować rozwinięciem się zespołu Pickwicka, który przebiega z epizodami bezwiednego i krótkotrwałego zasypiania. Są one trudne do przewidzenia i pojawiają się w pracy lub podczas prowadzenia samochodu.

 

Inne powikłania

Istnieje zależność pomiędzy bezdechem sennym a osteoporozą. W skrajnych przypadkach dochodzi do ostrych epizodów sercowo-naczyniowych i zaburzeń rytmu serca, które są wynikiem zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej organizmu. Zdarzają się nawet nagłe zgony we śnie spowodowane spadkiem utlenowania krwi i długotrwałym zatrzymaniem oddychania. Obturacyjny bezdech senny bywa również przyczyną uporczywych migren.

Bezdech senny może mieć różną etiologię i stopień nasilenia, jednak nie należy lekceważyć jego nawet najłagodniejszej postaci ze względu na potencjalnie groźne konsekwencje. Osoby, które przypuszczają, że mogą cierpieć z powodu OBS, nie powinny ryzykować i zwlekać z wizytą u laryngologa. Lepiej wykluczyć chorobę lub podjąć leczenie, zamiast borykać się z męczącymi objawami i ich powikłaniami.

 

 

Masz dodatkowe pytania?

Wyślij formularz

Szybki kontakt